Name
Datum
Zeitraum
Helge, Thomas06.10.15 - 18 Uhr
Thomas, Kai01.10.15 - 18 Uhr
sven23.09ab 12 Uhr
Dirk + Tobias14.09.11 - 14 Uhr
Silke, Rune, Kai10.09.12 - 14 Uhr
Thomas, Kai07.09.17 - 20 Uhr
Sven + Michael04.09.13 - 17 Uhr
Dirk + Anke + Tobias02.09.14-18 Uhr
Simon + Martin29.0813-17 Uhr
Simon +Gudrun +Matthias (Gast)22.8ab 17:15
Maya + Mabel14.8.ab 13 Uhr
Cian, Rune, Kai10.8.15-17
Otto 10.8.12-15
Silke,Rune,Kai8.8.1710 bis 13 Uhr
Open Ship, Kai22.7.ab 9 Uhr
Sven19.07ab 12 Uhr
Dirk, Kai14.7.16-19
Silke, Kai8.714-16
Silke, Kai8.714-16
Sven und alle die Lust haben, bitte melden2,7.11 - 16
Thomas, Kai27.6.17-20
Simon, Kai20.618-21
Silke, Kai17.616-18
Silke, Kai17.616-18
Sven + Cian + Kai + Rune11.6.11 - 15
Sven + Cian + Kai + Rune10.6.13 - 17 Uhr
Silke, Rune, Kai2.6.16-19
Silke, Rune, Kai2.6.16-19
Kai und Helge3.6.11-16 Uhr
Kai und Helge3.6.11-16 Uhr
Kai, Silke und Rune20.5.11-15 Uhr
Kai, Rune, Carlos (Schnuppersegeln)14.05.13-17 Uhr
Rune und Kai13.5.9-12
Anne-Marie und Kai9.Mai18-20 Uhr
Kai und Sven6.Mai 2017"10-13 Uhr
Anne-Marie und Lennart6.Mai 201713-16 Uhr